ТОВ Градзем

+38-096-205-41-43


Професійні рішення земельних питань.

Главная - Оформлення земельних ділянок в Дніпрі | приватизація землі - Геодезичні роботи

Геодезичні роботи


Геодезичні роботи. Геодезичні роботи дозволяють з великою точністю визначити розміри земельної ділянки. Виконання геодезичних робіт складається з двох етапів - польових робіт і камеральної обробки даних вимірювань.

геодезические работы

У складному процесі землеустрою величезну роль грають геодезичні роботи. Для проведення землевпорядних робіт потрібні плани, карти, одержувані в результаті виконання геодезичних робіт. При складанні землевпорядних проектів використовують геодезичні прилади та методи. Застосовуючи геодезичні способи робіт, переносять на місцевість ( "в натуру") кордону спроектованих об'єктів землеустрою (ділянки, паї та інші об'єкти). Таким чином, землевпорядні заходи починаються і завершуються геодезичними роботами. При виконанні геодезичних робіт в даний час стали застосовувати нові прогресивні технології, сучасні інструменти та прилади, наприклад космо- і аерофото зйомку при картографуванні, геодезичні супутникові системи GPS для визначення положення точок земної поверхні.

план геодезических работ

Підвищуються вимоги до проведення геодезичних робіт по встановленню (відновленню) на місцевості меж земельних ділянок власників землі за єдиною системою, встановленої законодавством, оформлення планів земельних ділянок та документів, що засвідчують право на землю. Все це підтверджує важливість геодезичних робіт при землеустрії і підвищує роль і відповідальність фахівця із землеустрою. Тому, знання питань, що становлять зміст даного посібника, не тільки розширює кругозір фахівця але і є необхідним для майбутньої практичної діяльності. Так як фахівець, що виконує геодезичні роботи повинен вміти спланувати і здійснити їх відповідно до необхідного завданням, заданою точністю і в установлений строк.